Чедомир Ј. Јанић, Огњан М. Петровић

Творци ваздухопловства Краљевине Југославије,

Музеј  науке и технике, Београд, 2017., стр.271,  ISBN 978-86-82977-60-5

Рад на овој књизи је отпочео Чедомир Ј. Јанић наш познати историчар ваздухопловства и бивши директор Музеја ваздухопловства у Београду 2012. године. У писању књиге му је помагао његов дугогодишњи сарадник и коаутор неколико књига Огњан М. Петровић. Чедина идеја је била да се овом књигом сачувају успомене на оне људе који су својим радом допринели развоју српског и југословенског ваздухопловаства до 1941. године. Нажалост Чедина смрт је прекинулa рад на овој књизи а према његовој последњој жељи рад на књизи је наставио његов сарадник Огњан М. Петровић.

Књига је према Чединој одлуци обухватила 82 личности а према јасно утврђеним критеријумима:

1. научник (теорија, пракса, проналасци, патенти и школство на ваздухопловном пољу),

2. пројектант-конструктор (творац бар једног ваздухоплова, опреме или пројектант фабрике авиона),

3. пробни пилот (пробе, испитивања, примања, сугестије и помоћ конструкторима),

4. организатор (избор, израда, набавка, испорука и употреба авиона),

5. руководилац (у фабрикама, војсци и цивилном ваздухопловству),

6. остало (пионир, писац, историчар, хроничар или предавач ваздухопловства),

Поред овог основног дела књиге са биографијама истакнутих ваздухопловаца, књига има још три поглавља о Ваздухопловној производњи у Краљевини Југославији, типовима авиона произведених у Краљевини Југославији и поглавље са прилозима која ће додатно омогућити читаоцу да сагледа сву димензију и значај људи описаних у поглављу Личности заслужне за развој ваздухопловства до 1941. године.

Вредност ове књиге је у томе што се из ње може видети како се и Краљевини Југославији водило рачуна о развоју ваздухопловства, школовању и усавршавању кадрова, развоју ваздухопловне индустрије, развијање и подстицање конкуренције између фабрика и пројектантских тимова, развоју спортског и цивилног ваздухопловства. Многе од примењених метода би се и данас могле користити јер су у прошлости дале добре резултате.

Највећа вредност књиге лежи у чињеници да су биографије написане на основу Чединих разговора са самим личностима или са члановима њихових породица у периоду од 1958. године до краја 20. века, а да су многе од фотографија први пут објављене.

Ваздухопловна јавност дугује велику захвалност Огњану Петровићу који је уложио знатан труд да ова веома значајна књига угледа светлост дана.

Књига је објављена на српском језику 2017. године у издању Музеја науке и технике, Београд, а урађена је у  „меком“ брошираном повезу.

Садржај

Уводна реч

1. Ваздухопловна производња Краљевине Југославије

- Пре стварања ваздухопловне индустрије

- Ваздухопловна индустрија у Краљевини Југославији

- Школовање кадрова

- Стварање ваздухоплова

- Произвођачи ваздухоплова

- Уместо закључка

- Утицај и рад предратних ваздухопловних кадрова у послератном периоду

2. Личности заслужне за развој ваздухопловатва до 1941. године

- (Биографије 82 особе које су биле значајне за развој ваздухопловства до 1941. године)

3. Типови ваздухоплова произведених у Краљевини Југославији

- Лиценцни типови авиона

- Домаћи типови авиона

- Лиценцни типови једрилица

- Домаћи типови једрилица

4. Прилози

- Библиографија

- Скраћенице

- Извори фотографија

- Захвалност

- О ауторима

Књигу можете купити по цени од 800 динара

- код аутора на телефоне: 064 / 8026413  или 011 / 3221086 у времену од 12 до 20 сати и

- издавача Музеј науке и технике - Београд, Скендер-бегова 51, 11000 Београд, Тел: 3037-850, 3037-950