др. Златко Рендулић

Ловачка авијација 1914 - 1945. Теовид, Београд, 2014., стр.264,  ISBN 978-86-83395-36-1

Ово је књига (монографија) која приказује настанак и развој ловачке авијације од њених почетака до краја Другог светског рата тј 1945. године. У том периоду захваљујући томе што су се у том периоду одиграла два светска рата и грађански рату у Шпанији дошло је до експлозивног развоја ваздухопловства а нарочито ловачке авијације као најзахтевнијег дела авијације.

Књига је подељена на 8 поглавља: 1. Предговор и увод, 2. Ловачка авијација у Првом светском рату, 3. Период развоја ловачке авијације од 1920 до 1935., 4. Ловац нискокрилац са увлачећим стајним трапом ступа на сцену, 5. Провера вредности ловачких авиона у ратовима пре Другог светског рата, 6. Ловачка авијација у Другом светском рату у Европи и Северној Африци, 7. Ловачка авијација у Другом светском рату на Пацифику, 8. Додатак. Књига има укупно 264 страница. Аутор се позива на 42 референце. Књига је објављена у 300 примерака, богато је илустрована фотографијама прибављених из часописа, музејских и приватних збирки.

Велика је штета што књига нема још једно поглавље које би приказало развој и стање ловачке авијације у Краљевини Србији, Краљевини СХС/Југославији и у току другог светског рата на нашем подручју с обзиром да је аутор велики зналац ове области. Тиме би се омогућило да се виде паралеле између света и нас у овој области, да се многе и до сада необјављене чињенице из ове области отргну од заборава, а ова добра књига учини још бољом.

Књигу можете поручити код издавача. ТЕОВИД, Булевар Михајла Пупина 159, 11070 Нови Београд