Национални Аероклуб Србије "Наша Крила" (НАКС)


Лого Националног Аероклуба Србије

Национални Аероклуб Србије „Наша крила“ (НАКС) (енгл. National Aeroclub of Serbia) је удружење грађана чији је циљ развој ваздухопловства у Србији.

Историјат

Аероклуб је основан у Београду у кафани "код Белог орла" 22. октобра 1921. године. Основали су га српски авијатичари ратни ветерани са Солунског фронта под називом „Српски Аероклуб“. Оснивачи су били: Матија Хођера, Орестије Крстић, Драгољуб Ристић, Сава Микић, Драгиша Вујић, Др. Рудолф Арчибалд Рајс, Драгољуб Митровић-Јанковић, Драгош Адамовић, Јован Шрепловић, Атилије Распор, Сава Симић, Михајло Бошковић, Петар Ђурковић, Ђорђе Мирковић и поручник Богдан Богдановић. За почасног председника Аероклуба изабран је др. Рудолф Арчибалд Рајс, за председника Матија Хођера, за секретара Сава Микић, за благајника Драгиша Вујић и за библиотекара Сава Симић.

Дом Аеро Клуба у Београду Узун Миркова 4. 

Прва редовна скупштина Аероклуба одржана је 14. маја 1922. године на којој је изабран управни и надзорни одбор, усвојена правила клуба и изабрано ново руководство. Нову управу Аероклуба су сачињавали: председник Матија Хођера, подпредседник Тадија Сондермајер, секретар Милан Ивановић, благајник Драгиша Вујић и библиотекар Сава Симић. На овој скупштини је промењен и назив тако да је од ње Аероклуб званично носио назив „Аероклуб Срба, Хрвата и Словенаца” тј. добија југословенски карактер. Марта 1923. године, доживотни почасни председник постао је кнез Павле Карађорђевић.

Аероклуб је неколико пута мењао име, 1928. званичан назив му је Аероклуб Краљевине Југославије „Наша крила”, и коначно 1935. Краљевски југословенски Аероклуб „Наша крила”.

Клуб је постао члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ) од свог оснивања.

Аероклуб издаје свој часопис, 1924. године оформљен је уређивачки одбор и редакција часописа "Наша крила" образована је и администрација. Седиште часописа је било у Београду у улуци Милоша Великог бр.17. Први број је изашао 1. јуна 1924. године и излазио је једном месечно. До 1926. године као и од 1932. до 1934. године, лист је уређивао одбор. У улози уредника налазили су се Милош Црњански, М. Михаловић, М. Световски, Светислав Хођера, Станислав Краков, Петар Ристић, Андра Митровић и инжињер А. Стојковић. Од 1938 године лист "Наша крила" уређивао је ветеран пилот ловац из Првог светског рата, Орестије Крстић. Од месечног часописа, прелази на недељно издање, (уредно сваке суботе). Редакција је тада радила у својим просторијама у Дому Аероклуба, храму ваздухопливства у Узун Мирковој број 4 у Београду. Од половине тридесетих година издаје се и посебан прилог за подмладак — Млада крила.

Клуб се развијао све до 1941. године, 1924. године клуб је имао 20 месних одбора са око 6000 чланова а 1939. је имао око 54.000 чланова. Почетком Другог светског рата клуб је престао да постоји јер је окупатор, нацистичка Немачка, забранио рад и распустио организацију пошто је имала национална и патриотска обележја, по наредби генерал пуковника Максимилијана фон Вајкса, окупационог команданта Србије.

Значајни датуми  из историје Аероклуба

 • 22.10.1921 - основан Српски Аероклуб,
 • 14.05.1922 - одржана прва скупштина Аероклуба који мења назив у Аероклуб Срба, Хрвата и Словенаца,
 • марта 1923. -  доживотни почасни председник постао је кнез Павле Карађорђевић,
 • 21.10.1923. Њег.Кр.Височанство Наследник престола Петар се прихватио покровитељства Аеро-клуба,
 • 30.04.1924. - Кнез Павле је изабран за активног председника Аероклуба Краљевине СХС,
 • 01.06.1924. - излази први број листа "Наша Крила" орган Аероклуба,
 • 1928. - Аероклуб добија назив Аероклуб Краљевине Југославије,
 • 1931. - донета одлука о градњи Дома Аероклуба,
 • 15.02.1932. - спајају се Аероклуб и Удружење резервних авијатичара,
 • 1935. - завршена изградња Дома Аероклуба у Београду (арх. Војин Симеоновић)
 • 1935. - Аероклуб добија назив Краљевски југословенски Аероклуб „Наша крила”
 • 1941. - окупациони командант Србије генерал пуковник Максимилијан фон Вајкс забрањује рад и распушта Аероклуб.

Организациона структура Аероклуба

Аероклуб је имао следећу организациону структуру:

 • Средишња управа Аероклуба са седиштем у Београду
 • Обласни одбори Аероклуба
 • Месни одбори аероклуба

Извори финансирања Аероклуба

 • чланарина
 • приходи од добротвора (приватне донације)
 • субвенције државе
 • приход од издавања просторија у Дому Аероклуба
 • донације Војног Ваздухопловства у авионима и материјалу

Сврха постојања Аероклуба

Циљеви ове националне установе цивилног ваздухопловства били су:

 • подизање ваздухопловне културе,
 • образовање потребних кадрова,
 • оснивање домаће аеро-наутичке индустрије,
 • развијање ваздушних саобраћајних линија,
 • истраживање животињског света из ваздуха,
 • снимање земљишта и градова,
 • развој ваздухопловног спорта и организовање спортских манифестација,
 • ангажовање ваздушне полиције (ваздухопловни инспекторат).

Галерија

Први број листа "Наша Крила" 1.6.1924. год   Изложба аероплана 1925.год. у Београду  Диплома Аероклуба Г.Дунђерском 
Чланска карта Аероклуба из 1940. год.   Изводи из правила Аероклуба  Рекламирање аеромитинга 

Аероклуб данас


Лист "Наша Крила"  орган НАКС-а

После распада Социјалистичке Југославије дошло је до распада и ваздухопловног система. Осамнаест предратних чланова Аероклуба Наша Крила, 72 члана оснивача и 4 оснивача-колективни чланови су 1. августа 1993. године обновили рад Аероклуба Наша Крила. предратни чланови Аероклуба су били: Милорад Марковић, Душан Веселиновић, Бранислав Јовановић, Манојло Глушћевић, Владимир Шамс, Душан Петровски, Георгије Нинчић, Владимир Ајваз, Александар Петровић, Драган Крстић, Мирољуб Јевтовић, Милош Мариновић, Миливоје Јовановић, Раде Милорадовић, Михајло М. Јовановић, Светозар Здравковић, Слободан Кнежевић и Бранислав Зумбуловић.

Аероклуб Србије је уписан 17.09.2010. године у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре Републике Србије под називом: Национални Аероклуб Србије „Наша Крила“ (НАКС) са седиштем у Београду Узун Миркова бр.4, настављајући традицију Српског Аероклуба основаног 22. октобра 1921. године.

Чиме се бави Национални Аероклуб Србије "Наша Крила" данас:

 • наставилo сe са издавањем листа „Наша крила“, док је било средстава,
 • преко електронских медија обавештава се јавност о дешавањима у авијацији у свету и код нас,
 • организовали се округли столови ради промене Закона у ваздухопловству,
 • организовали до сада десетак аеромитинга у Београду на Калемегдану,
 • организовали академије на дан оснивања првог српског АК, 22. октобра,
 • организовали разне друге манифестације, н.пр. јубилеј Браће Рајт, спасавање америчких авијатичара у II светском рату (уз помоћ МСП), помагали манифестације првенства државе у једриличарству итд.
 • давали разне предлоге у вези јачања ваздухопловног саобраћаја и индустрије,
 • и што је најважније, стално се води брига о младима; организовали обуку за пилоте почетнике на рачунару,
 • преко АК ЈАТ организује се параглајдинг обука и учествује на манифестацијама у овом спорту,
 • непрестано се води брига о имовини АК – тековини наших претходника, да се имовина коју су они створили користи онако како је намењена за добробит ваздухопловства у Србији.

Галерија

Правила Аероклуба из 1924. год   Важећи Статут Аероклуба НАКС из 2010. год  Решење о упису НАКС-а у регистар удружења

Види још

Тадија Сондермајер

Сава Микић

Литература

Правила Аеро-Клуба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Наша Крила, бр.8-9. 1925, Београд,

Алманах југословенског спорта 1943—1963 издање Спортске књиге из Београда 1964. године.

Janić,Čedomir; Petrović,Ognjan; The Century of Sport Aviation in Serbia, Aerokomunikacije, Beograd, 2011.

Микић, Сава Ј. (1933). Историја југословенског ваздухопловства. Београд: Штампарија Драг. Грегорић.

Димитријевић, Бојан; П. Миладиновић, М. Мицевски; (2012). Краљевско Ваздхопловство - Војно ваздухопловство Краљевине СХС/Југославије 1918—1944. Београд: Институт за савремену историју, стр. 187. ISBN 978-86-7403-169-8.

Милош Црњански, Наша воља, Наша Крила, 3/4, Септембар-октобар 1926.

Аеро-клуб Краљевине Југославије, Алманах југослованског ваздухопловства 1931-1932., Београд, 1933. стр.19

Aero-klub Kraljevine Jugoslavije "Naša krila", Pravila Aero-kluba Kraljevine Jugoslavije "Naša krila", Sloga, Beograd, 1935.

Статут Националног Аероклуба Србије "Наша Крила" (измењен на 34. скупштини 26.03.2010.)

http://academicaeroclub.com/NacionalniAeroKlub.html 

http://www.vscg.co.me/istorijat.php 

http://www.vsvojvodine.org/nastanak_VSV.html 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/drustvo/vremeplov/vremeplov:-osnovan-srpski-aeroklub_348669.html

http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=14090.0

http://www.politika.rs/rubrike/Magazin/Dom-za-pilote-i-udavache.lt.html